EvanjelickýLukáš11,9

Lukáš 11:9

Evanjelium podľa Lukáša

Aj ja hovorím: Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené;


Verš v kontexte

8 hovorím vám: Keď aj ne­vs­tane a nedá mu pre­to, že mu je priateľom, pre jeho dotieravosť jed­nako vstane a dá mu, čo po­trebuje. 9 Aj ja hovorím: Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené; 10 lebo každý, kto prosí, do­stane, a kto hľadá, náj­de; a kto klope, tomu bude ot­vorené.

späť na Lukáš, 11

Príbuzné preklady Roháček

9 I ja vám hovorím: Pros­te, a bude vám dané; hľadaj­te a naj­dete; klep­te a ot­vorí sa vám;

Evanjelický

9 Aj ja hovorím: Pros­te a do­stanete; hľadaj­te a náj­dete; klop­te a bude vám ot­vorené;

Ekumenický

9 A ja vám hovorím: Pros­te a do­stanete! Hľadaj­te a náj­dete! Klop­te a ot­voria vám.

Bible21

9 A tak vám říkám: Pro­s­te a bude vám dáno, hle­dej­te a nalez­nete, tlu­č­te a bude vám otevřeno.