Evanjelický3. Mojžišova25,20

3. Mojžišova 25:20

Leviticus

Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať,


Verš v kontexte

19 Krajina bude vy­dávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtos­ti a budete v nej bez­pečne bývať. 20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať, 21 dám vám svoje požeh­nanie v šies­tom roku, takže vám vy­dá úrodu na tri roky.

späť na 3. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

20 A keby ste po­vedali: A čože budeme jesť sied­meho roku, keď hľa, nebudeme siať ani nebudeme spratávať svojej úrody?

Evanjelický

20 Ak by ste na­mietali: Čo budeme jesť na sied­my rok, veď nebudeme siať ani svoju úrodu nebudeme zberať,

Ekumenický

20 Možno sa opýtate: Čo budeme jesť v siedmom roku, keď nebudeme siať ani zberať úrodu?

Bible21

20 Řeknete snad: ‚Co bu­de­me sedmého roku jíst, když ne­bu­de­me sít ani shro­mažďovat úrodu?‘