EvanjelickýKolosenským1,25

Kolosenským 1:25

Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie,


Verš v kontexte

24 Teraz radujem sa vo [svojich] utr­peniach pre vás a na vlast­nom tele do­plňujem, čo chybuje zo súženia Kris­tov­ho pre Jeho telo, ktorým je Jeho cir­kev. 25 Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie, 26 tajom­stvo od vekov a po­kolení skryté, ale teraz vy­javené Jeho svätým,

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 ktorej som sa ja stal služob­níkom podľa domos­právy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás na­pl­niť slovo Božie,

Evanjelický

25 Jej služob­níkom som sa stal podľa Božieho riadenia, ktoré mi pre vás bolo dané, aby som do­pl­nil slovo Božie,

Ekumenický

25 Ja som sa stal jej služob­níkom v súlade s Božím zámerom, ktorý mi bol zverený pre vás, aby som tak­to na­pl­nil Božie slovo,

Bible21

25 Jejím jsem se stal služebníkem pod­le po­věření, které mi Bůh udě­lil: abych vám plně vy­jevil Boží slovo.