EvanjelickýJoel1,11

Joel 1:11

Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli.


Verš v kontexte

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie, vy­schol mušt, vy­sušil sa olej. 11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli. 12 Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa.

Evanjelický

11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli.

Ekumenický

11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč.

Bible21

11 Zoufej­te, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječ­meni – zniče­na byla sklizeň na po­li!