EvanjelickýJoel1,12

Joel 1:12

Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť.


Verš v kontexte

11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli. 12 Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť. 13 Opášte sa a nariekaj­te, kňazi; kvíľte vy, ktorí ob­sluhujete ol­tár! Vstúp­te a ponocuj­te v smútočnej vrecovine, vy, sluhovia môj­ho Boha! Lebo domu vášho Boha sa odo­piera po­kr­mová i nápojová obeť.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vinič uschne, a fík uväd­ne, granát i pal­ma i jab­loň; všet­ky stromy poľa po­schnú, lebo radosť sa bude stydieť a utečie od synov človeka.

Evanjelický

12 Vy­schol vinič a figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma i jab­loň, všet­ky poľné stromy uschli, lebo uschlo, z čoho mali ľudia radosť.

Ekumenický

12 Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť.

Bible21

12 Vinná réva uschla, zvadlo fíkoví, granátovníky i pal­my s jabloněmi, všechny stro­my v sadu uva­dly – u­va­dlo samo lid­ské ve­se­lí.