EkumenickýJoel1,11

Joel 1:11

Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč.


Verš v kontexte

10 Spus­tošené je pole, trúch­li roľa, lebo je znivočené obilie. Vy­schol mušt a vy­sušil sa olej. 11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč. 12 Vinič vy­schol, figov­ník zvädol, granátov­ník, pal­ma, jab­loň a všet­ky stromy na poli po­vy­sychali. Veď po­vy­sychalo to, z čoho ľudia mávali radosť.

späť na Joel, 1

Príbuzné preklady Roháček

11 Oráči sa budú stydieť, vinári budú kvíliť, pre pšenicu a pre jačmeň, lebo zhynie žat­va poľa.

Evanjelický

11 Za­han­bení buďte, oráči, kvíľte, vinoh­rad­níci, pre pšenicu a jačmeň, lebo nav­nivoč vy­šla žat­va na poli.

Ekumenický

11 Oráči, môžete sa han­biť! Vinoh­rad­níci, kvíľte kvôli pšenici a jačmeňu, lebo žat­va na poli vy­šla nav­nivoč.

Bible21

11 Zoufej­te, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli pšenici a ječ­meni – zniče­na byla sklizeň na po­li!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček