EvanjelickýJán4,29

Ján 4:29

Evanjelium podľa Jána

Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila; či to nie je Kris­tus?


Verš v kontexte

28 Žena nechala teda tam nádobu, od­išla do mes­ta a hovorila ľuďom: 29 Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila; či to nie je Kris­tus? 30 I vy­šli z mes­ta a prišli k Ne­mu.

späť na Ján, 4

Príbuzné preklady Roháček

29 Poďte, vidz­te človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som porobila, či nie je on Kris­tus.

Evanjelický

29 Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila; či to nie je Kris­tus?

Ekumenický

29 Poďte sa po­zrieť na človeka, ktorý mi po­vedal všet­ko, čo som robila! Nebude to Mesiáš?

Bible21

29 „Po­jď­te se podívat na člověka, který mi ře­kl všech­no, co jsem uděla­la. Není to snad Mesiáš?“