EvanjelickýJán21,11

Ján 21:11

Evanjelium podľa Jána

Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la.


Verš v kontexte

10 Ježiš im kázal: Dones­te z rýb, čo ste teraz chytili. 11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la. 12 Ježiš im riekol: Poďte a jedz­te! A ani jeden z učeníkov sa Ho ne­od­vážil spýtať: Kto si Ty? Lebo vedeli, že je to Pán.

späť na Ján, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 Tu vy­šiel Šimon Peter a vy­tiahol sieť na zem, pl­nú velikých rýb, sto päťdesiatt­ri. A hoc ich bolo tak mnoho, neroz­trh­la sa sieť.

Evanjelický

11 Šimon Peter vstúpil (na loď) a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb; bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­pre­trh­la.

Ekumenický

11 Šimon Peter teda vstúpil na loď a vy­tiahol na breh sieť pl­nú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiatt­ri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa ne­po­tr­hala.

Bible21

11 Ši­mon Petr tedy šel a vy­táhl na břeh plnou síť – 153 velkých ryb! A přestože jich bylo to­lik, síť se ne­roz­trh­la.