EvanjelickýHaggeus1,5

Haggeus 1:5

Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.


Verš v kontexte

4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách? 5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí. 6 Sejete mnoho, a zvážate málo; jete, a ne­na­sycujete sa; pijete, ale ne­máte do­sť; ob­liekate sa, a nezoh­rejete sa; kto do­stáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!

Evanjelický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.

Ekumenický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami.

Bible21

5 Nuže tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de.