EkumenickýHaggeus1,5

Haggeus 1:5

Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami.


Verš v kontexte

4 Či vám už na­stal čas bývať v obkladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v troskách? 5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami. 6 Sejete mnoho, ale zvážate málo. Jete, ale ne­na­sýtite sa. Pijete, ale smäd si ne­uhasíte. Ob­liekate sa, ale nezoh­rejete sa. Kto do­stáva mzdu, dáva ju do deravého mešca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!

Evanjelický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.

Ekumenický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami.

Bible21

5 Nuže tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček