RoháčekHaggeus1,5

Haggeus 1:5

Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!


Verš v kontexte

4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý? 5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám! 6 Sejete mnoho, ale snášate málo; jete, ale ne­máte toľko, aby ste sa na­sýtili; pijete víno, ale ne­máte toľko, aby ste sa na­pili; ob­liekate sa, ale človek nemá toľko, aby sa zo­hrial, a ten, kto od­kladá mzdu, od­kladá do deravého vreca.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

5 Pre­to teraz tak­to hovorí Hos­podin Zá­stupov: Priložte svoje srd­ce ku svojim ces­tám!

Evanjelický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.

Ekumenický

5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin zá­stupov: Po­uvažuj­te nad svojimi ces­tami.

Bible21

5 Nuže tak praví Hos­po­din zástupů: Všimně­te si, jak se vám ve­de.