EvanjelickýHaggeus1,4

Haggeus 1:4

Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách?


Verš v kontexte

3 Po­tom za­znelo slovo Hos­podinovo pro­stred­níc­tvom proroka Ag­gea tak­to: 4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách? 5 Teraz však tak­to hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Po­vážte, ako sa vám vodí.

späť na Haggeus, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 Či je čas pre vás, aby ste vy bývali vo svojich vy­kladaných domoch, kým je tento dom pus­tý?

Evanjelický

4 Vám už na­stal čas bývať v ob­kladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v tros­kách?

Ekumenický

4 Či vám už na­stal čas bývať v obkladaných domoch, za­tiaľ čo ten­to dom je v troskách?

Bible21

4 „­Pod­le vás je tedy čas, abys­te si ži­li ve svých vy­z­do­bených do­mech, za­tím­co ten­to chrám je v troskách?