Evanjelický1. Mojžišova27,8

1. Mojžišova 27:8

Genesis

Teraz však, syn môj, po­slúch­ni ma v tom, čo ti pri­kážem.


Verš v kontexte

7 Prines mi divinu a pri­prav mi po­chúťku; keď sa najem, po žeh­nám ťa pred Hos­podinom skôr, ako umriem. 8 Teraz však, syn môj, po­slúch­ni ma v tom, čo ti pri­kážem. 9 Choď ku stádu, vez­mi od­tiaľ dve pek­né kozľatá a ja z nich pri­pravím tvoj­mu ot­covi po­chúťku, akú má rád.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

8 A tak teraz, môj synu, po­slúch­ni na môj hlas a urob to, čo ti roz­kazujem.

Evanjelický

8 Teraz však, syn môj, po­slúch­ni ma v tom, čo ti pri­kážem.

Ekumenický

8 Pre­to ma, syn môj, po­slúch­ni vo všet­kom, čo ti pri­kážem:

Bible21

8 Po­s­lech­ni mě te­dy, synu můj, a udě­lej, co ti řeknu: