Evanjelický1. Mojžišova27,13

1. Mojžišova 27:13

Genesis

Ale mat­ka od­vetila: Nech pad­ne kliat­ba na mňa, syn môj; len ma po­slúch­ni, choď a dones mi ich!


Verš v kontexte

12 Možno ma otec ohmatá a po­tom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho po­smech; tak uvediem na seba kliat­bu, a nie požeh­nanie. 13 Ale mat­ka od­vetila: Nech pad­ne kliat­ba na mňa, syn môj; len ma po­slúch­ni, choď a dones mi ich! 14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Jeho mat­ka pri­pravila po­chúťku, akú mal jeho otec rád.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

13 Na to mu po­vedala jeho mat­ka: Nech prij­de na mňa tvoje zlorečen­stvo, môj synu, len po­slúch­ni, čo hovorím, a idi, vez­mi a dones mi.

Evanjelický

13 Ale mat­ka od­vetila: Nech pad­ne kliat­ba na mňa, syn môj; len ma po­slúch­ni, choď a dones mi ich!

Ekumenický

13 Mat­ka mu však od­povedala: Syn môj, tá kliat­ba nech pad­ne na mňa. Len ma po­slúch­ni, choď a prines mi ich.

Bible21

13 „Tvé pro­kletí beru na se­be, synu můj,“ od­po­vědě­la mu matka. „Jen mě po­s­lech­ni a jdi mi přinést ta kůzlata.“