Ekumenický1. Mojžišova27,13

1. Mojžišova 27:13

Genesis

Mat­ka mu však od­povedala: Syn môj, tá kliat­ba nech pad­ne na mňa. Len ma po­slúch­ni, choď a prines mi ich.


Verš v kontexte

12 Možno ma otec aj ohmatá. Po­tom si bude mys­lieť, že si z neho robím po­smech. Tak pri­vediem na seba kliat­bu na­mies­to požeh­nania. 13 Mat­ka mu však od­povedala: Syn môj, tá kliat­ba nech pad­ne na mňa. Len ma po­slúch­ni, choď a prines mi ich. 14 Šiel teda, vzal ich a priniesol mat­ke. Ona pri­pravila ot­covo obľúbené jed­lo.

späť na 1. Mojžišova, 27

Príbuzné preklady Roháček

13 Na to mu po­vedala jeho mat­ka: Nech prij­de na mňa tvoje zlorečen­stvo, môj synu, len po­slúch­ni, čo hovorím, a idi, vez­mi a dones mi.

Evanjelický

13 Ale mat­ka od­vetila: Nech pad­ne kliat­ba na mňa, syn môj; len ma po­slúch­ni, choď a dones mi ich!

Ekumenický

13 Mat­ka mu však od­povedala: Syn môj, tá kliat­ba nech pad­ne na mňa. Len ma po­slúch­ni, choď a prines mi ich.

Bible21

13 „Tvé pro­kletí beru na se­be, synu můj,“ od­po­vědě­la mu matka. „Jen mě po­s­lech­ni a jdi mi přinést ta kůzlata.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček