EvanjelickýEzechiel37,3

Ezechiel 37:3

I po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Hos­podine, Pane, Ty to vieš!


Verš v kontexte

2 Po­vodil ma do­okola nich. Bolo ich v údolí mnoho. A boli veľmi suché. 3 I po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Hos­podine, Pane, Ty to vieš! 4 Riekol mi: Prorokuj o tých­to kos­tiach a po­vedz im: Suché kos­ti, čuj­te slovo Hos­podinovo!

späť na Ezechiel, 37

Príbuzné preklady Roháček

3 A riekol mi: Synu človeka, či ožijú tieto kos­ti? A ja som po­vedal: Pane, Hos­podine, ty vieš.

Evanjelický

3 I po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Hos­podine, Pane, Ty to vieš!

Ekumenický

3 Po­vedal mi: Človeče, môžu tieto kos­ti ožiť? Po­vedal som: Pane, Hos­podin, ty to vieš!

Bible21

3 „Synu člověčí,“ ře­kl mi, „­mo­hou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ od­po­věděl jsem, „to víš ty.“