Evanjelický1. Petrov1,20

1. Petrov 1:20

ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám,


Verš v kontexte

19 ale drahou kr­vou ne­vin­ného a ne­poškvr­neného Barán­ka, Kris­ta, 20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám, 21 veriacim skr­ze Neho v Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕt­vych a dal Mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu.

späť na 1. Petrov, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás,

Evanjelický

20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám,

Ekumenický

20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias.

Bible21

20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám.