Bible211. Petr1,20

1. Petr 1:20

pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám.


Verš v kontexte

19 ale vzácnou krví Kri­stovou! Ten byl jako beránek bez vady a po­skvr­ny 20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám. 21 Díky ně­mu věří­te v Bo­ha, který ho vzkřísil z mrt­vých a oslavil jej, aby tak vaše ví­ra a na­děje směřova­la k Bo­hu.

späť na 1. Petr, 1

Príbuzné preklady Roháček

20 pred­zvedeného pred založením sveta a zjaveného pri po­sled­ku časov pre vás,

Evanjelický

20 ktorý bol síce vo­pred po­znaný už pred stvorením sveta, ale v po­sled­ných časoch zjavený vám,

Ekumenický

20 bol na to síce vo­pred vy­hliad­nutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na kon­ci čias.

Bible21

20 pře­dem vy­brán už před stvořením svě­ta, ale teď na kon­ci časů byl zje­ven kvů­li vám.

Bible211. Petr1,20

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček