Evanjelický1. Kronická16,34

1. Kronická 16:34

Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; veď Jeho milosť tr­vá naveky.


Verš v kontexte

33 Nech za­plesajú stromy lesa pred Hos­podinom! Lebo pri­chádza súdiť zem. 34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; veď Jeho milosť tr­vá naveky. 35 A vrav­te: Po­máhaj nám, Bože našej spásy! Zhromaždi a vy­trh­ni nás spomedzi po­hanov, aby sme ďakovať moh­li Tvoj­mu svätému menu, honosiť sa Tvojou chválou!

späť na 1. Kronická, 16

Príbuzné preklady Roháček

34 Oslavuj­te Hos­podina, lebo je dob­rý, lebo jeho milosť ­tr­vá na veky!

Evanjelický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý; veď Jeho milosť tr­vá naveky.

Ekumenický

34 Ďakuj­te Hos­podinovi, lebo je dob­rý, veď jeho milosť tr­vá naveky.

Bible21

34 Oslavuj­te Hos­po­di­na – je tak dobrý! Jeho lás­ka trvá navěky!