EkumenickýSudcov6,24

Sudcov 6:24

Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes.


Verš v kontexte

23 Hos­podin mu však po­vedal: Upokoj sa! Neboj sa, nezom­rieš. 24 Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes. 25 Ešte v tú noc mu Hos­podin pri­kázal: Vez­mi býka z dobytka svoj­ho otca a ešte jed­ného sedem­ročného býka. Zrúcaj Baálov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a roz­sekaj po­svät­ný stĺp, ktorý je pri ňom!

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej.

Evanjelický

24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re.

Ekumenický

24 Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes.

Bible21

24 Ge­de­on tam pro­to po­stavil Hos­po­di­nu ol­tář a na­zval jej „Hos­po­din je poko­j“. Ten ol­tář je v abie­zer­ské Ofře až dodnes.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček