RoháčekSudcov6,24

Sudcov 6:24

A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej.


Verš v kontexte

23 Ale Hos­podin mu riekol: Po­koj ti! Neboj sa, nezom­rieš. 24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej. 25 Po­tom stalo sa tej noci, že mu riekol Hos­podin: Vez­mi býka z hoviad, ktorého má tvoj otec, a síce toho druhého býka sedem­ročného a sboríš ol­tár Bálov, ktorý pat­rí tvojmu ot­covi, i háj, ktorý je pri ňom, vy­tneš.

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej.

Evanjelický

24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re.

Ekumenický

24 Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes.

Bible21

24 Ge­de­on tam pro­to po­stavil Hos­po­di­nu ol­tář a na­zval jej „Hos­po­din je poko­j“. Ten ol­tář je v abie­zer­ské Ofře až dodnes.