EvanjelickýSudcov6,24

Sudcov 6:24

Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re.


Verš v kontexte

23 Ale Hos­podin mu po­vedal: Po­koj s tebou! Neboj sa, nezom­rieš. 24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re. 25 V onú noc hovoril mu Hos­podin: Vez­mi mladého jun­ca z dobyt­ka svoj­ho otca a druhého, sedem­ročného jun­ca, a zbúraj Baalov ol­tár, ktorý pat­rí tvoj­mu ot­covi, a ašéru, ktorá je pri ňom, vy­tni!

späť na Sudcov, 6

Príbuzné preklady Roháček

24 A Gede­on tam vy­stavil Hos­podinovi ol­tár a na­zval ho: Hos­podin je pokoj. A ol­tár je ešte, až do tohoto dňa, v Ofre Abiezerovej.

Evanjelický

24 Vtedy tam Gide­on po­stavil ol­tár Hos­podinovi a na­zval ho Hos­podin je spása. Až po dnešný deň je ešte v abíézerov­skej Of­re.

Ekumenický

24 Gideón tam po­stavil ol­tár na počesť Hos­podinovi a na­zval ho: Hos­podin je po­koj. V abíezerskej Ofre je do­dnes.

Bible21

24 Ge­de­on tam pro­to po­stavil Hos­po­di­nu ol­tář a na­zval jej „Hos­po­din je poko­j“. Ten ol­tář je v abie­zer­ské Ofře až dodnes.