EkumenickýSudcov3,19

Sudcov 3:19

On sám sa vrátil od modiel pri Gil­gále a po­vedal: Pre teba, kráľ, mám taj­ný oznam. Eg­lón po­vedal: Ticho! Vtedy všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.


Verš v kontexte

18 Keď Ehúd odo­vzdal po­vin­ný po­platok, pre­pus­til mužov, čo ten­to po­platok prinies­li. 19 On sám sa vrátil od modiel pri Gil­gále a po­vedal: Pre teba, kráľ, mám taj­ný oznam. Eg­lón po­vedal: Ticho! Vtedy všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von. 20 Keď Ehúd vošiel k Eglónovi, ten sedel vo svojej chlad­nej vr­ch­nej sieni, ktorú mal iba pre seba. Ehúd po­vedal: Mám pre teba Boží od­kaz. Eg­lón vstal z kresla.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom.

Evanjelický

19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gil­gále a po­vedal: Mám ti, kráľ, čosi taj­ného po­vedať. A ten pri­kázal: Ticho! a všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.

Ekumenický

19 On sám sa vrátil od modiel pri Gil­gále a po­vedal: Pre teba, kráľ, mám taj­ný oznam. Eg­lón po­vedal: Ticho! Vtedy všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.

Bible21

19 ale sám se od gilgal­ského Pesi­lim vrá­til zpět. „Mám pro te­be, krá­li, něco tajného,“ řekl. „Tiše!“ za­ve­lel král, načež se všich­ni ko­lem­sto­jící vzdá­li­li.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček