RoháčekSudcov3,19

Sudcov 3:19

A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom.


Verš v kontexte

18 A stalo sa, keď už od­dal celý dar, že pre­pus­til ľudí, ktorí prinies­li dar. 19 A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom. 20 A Ehúd vošiel k ne­mu, a on sedel vo vr­ch­nej chlad­nej dvorane letnej, ktorá bola pre neho samého. A Ehúd po­vedal: Slovo Boha mám pre teba. A Eg­lon povstal so stolice.

späť na Sudcov, 3

Príbuzné preklady Roháček

19 A on vrátiac sa od lomov, ktoré pri Gil­gale, riekol Eg­lonovi: Tajnú vec mám pre teba, kráľu. A k­ráľ povedal: Ticho! A vy­šli od neho všet­ci, ktorí stáli pri ňom.

Evanjelický

19 on sám sa vrátil od tesaných modiel pri Gil­gále a po­vedal: Mám ti, kráľ, čosi taj­ného po­vedať. A ten pri­kázal: Ticho! a všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.

Ekumenický

19 On sám sa vrátil od modiel pri Gil­gále a po­vedal: Pre teba, kráľ, mám taj­ný oznam. Eg­lón po­vedal: Ticho! Vtedy všet­ci, čo stáli okolo neho, vy­šli von.

Bible21

19 ale sám se od gilgal­ského Pesi­lim vrá­til zpět. „Mám pro te­be, krá­li, něco tajného,“ řekl. „Tiše!“ za­ve­lel král, načež se všich­ni ko­lem­sto­jící vzdá­li­li.