EkumenickýSudcov11,6

Sudcov 11:6

Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom.


Verš v kontexte

5 Keď sa teda Amónčania pus­tili do boja proti Iz­raelitom, vy­brali sa starší Gileádu za Jef­tem z kraja Tób. 6 Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom. 7 Jef­te vy­čítal starším Gileádu: Vy ste ma nenávideli a vy­hnali z domu môj­ho ot­ca. Prečo teraz v tiesni pri­chádzate ku mne?

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

6 A riek­li Jef­tovi: Poď a budeš nám kniežaťom, a budeme bojovať proti synom Am­monovým.

Evanjelický

6 A po­vedali Jef­temu: Poď a buď nám vod­com, budeme totiž bojovať proti Am­món­com.

Ekumenický

6 Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom.

Bible21

6 „Pojď,“ řek­li mu, „staň se naším vůd­cem v boji pro­ti Amoncům.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček