EkumenickýSudcov11,5

Sudcov 11:5

Keď sa teda Amónčania pus­tili do boja proti Iz­raelitom, vy­brali sa starší Gileádu za Jef­tem z kraja Tób.


Verš v kontexte

4 Po nejakom čase Amónčania začali viesť voj­nu proti Iz­raelitom. 5 Keď sa teda Amónčania pus­tili do boja proti Iz­raelitom, vy­brali sa starší Gileádu za Jef­tem z kraja Tób. 6 Na­vrh­li Jef­temu: Poď, buď naším vod­com, aby sme moh­li bojovať proti Amónčanom.

späť na Sudcov, 11

Príbuzné preklady Roháček

5 A stalo sa, keď bojovali synovia Am­monovi s Iz­raelom, že prišli starší k­raja Gileáda, aby do­vied­li Jef­tu zo zeme Tóba.

Evanjelický

5 Keď Am­món­ci bojovali proti Iz­raelu, vy­brali sa starší Gileádu pre Jef­teho do krajiny Tób.

Ekumenický

5 Keď sa teda Amónčania pus­tili do boja proti Iz­raelitom, vy­brali sa starší Gileádu za Jef­tem z kraja Tób.

Bible21

5 vy­pravi­li se gi­leádští stařeši­nové pro Jifta­cha do kraje Tov.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček