EkumenickýSkutky15,32

Skutky 15:32

Skutky apoštolov

Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi.


Verš v kontexte

31 Keď ho prečítali, za­radovali sa z tejto útechy. 32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi. 33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

32 A Júdas a Sílas, ktorí boli aj sami prorok­mi, na­pomínali bratov mnohými slovami a upevňovali.

Evanjelický

32 Júda a Sílas, ktorí tiež boli proroci, po­vzbudzovali po­tom bratov a po­silňovali mnohými slovami.

Ekumenický

32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi.

Bible21

32 Juda se Si­la­sem (kteří byli také pro­ro­ci) pak mno­ha slovy po­vzbu­zova­li a po­si­lova­li bra­t­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček