EkumenickýSkutky15,33

Skutky 15:33

Skutky apoštolov

Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali.


Verš v kontexte

32 Júda a Sílas mnohými slovami po­vzbudzovali a po­silňovali bratov, lebo aj oni boli prorok­mi. 33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali. 34 No Pavol a Bar­nabáš os­tali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo.

späť na Skutky, 15

Príbuzné preklady Roháček

33 A keď tam pobudli nejaký čas, boli pre­pus­tení od bratov s po­kojom k tým, ktorí ich po­slali.

Evanjelický

33 Nejaký čas strávili tam, po­tom ich bratia pre­pus­tili v po­koji k tým, čo ich po­slali.

Ekumenický

33 Po is­tom čase sa s bratmi v pokoji roz­lúčili, aby sa vrátili k tým, čo ich vy­slali.

Bible21

33 A když tam strávi­li nějaký čas, bratři je v poko­ji vy­s­la­li zpět k apošto­lům.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček