EkumenickýPríslovia21,12

Príslovia 21:12

Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.


Verš v kontexte

11 Keď tres­tajú po­smešníka, ne­skúsený múd­rie, keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.
12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.
13 Kto si ucho za­pcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vy­počutý.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

12 Spraved­livý sa učí na dome bez­božníka, keď Bôh podvracia bez­božných ­vr­hajúc ich do zlého.

Evanjelický

12 Hos­podin poúča dom bez­božného, keď bez­božných pri­vádza do záhuby.

Ekumenický

12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.

Bible21

12 Sprave­dlivý se učí na do­mě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček