EkumenickýMatúš10,6

Matúš 10:6

Evanjelium podľa Matúša

Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela.


Verš v kontexte

5 Tých­to Dvanás­tich vy­slal Ježiš a pri­kázal im: Nechoďte na ces­tu k pohanom a ne­voj­dite do mes­ta Samaritánov. 6 Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela. 7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

6 ale radšej iďte k zt­rateným ov­ciam domu Iz­raelov­ho.

Evanjelický

6 Ale radšej choďte k ov­ciam strateným z domu iz­rael­ského.

Ekumenický

6 Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela.

Bible21

6 ale radě­ji jdě­te ke ztraceným ov­cím z lidu Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček