EkumenickýMatúš10,7

Matúš 10:7

Evanjelium podľa Matúša

Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo.


Verš v kontexte

6 Choďte radšej za ov­cami, ktoré sa stratili z domu Iz­raela. 7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo. 8 Chorých uzdravuj­te, mŕt­vych kries­te, malomoc­ných očisťuj­te, démonov vy­háňaj­te. Za­dar­mo ste do­stali, za­dar­mo dávaj­te.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

7 Iďte a kážte hovoriac, že sa pri­blížilo nebes­ké kráľov­stvo.

Evanjelický

7 Choďte a kážte: Pri­blížilo sa kráľov­stvo nebes­ké.

Ekumenický

7 Choďte a ohlasuj­te: Pri­blížilo sa nebes­ké kráľov­stvo.

Bible21

7 Jdě­te a ohlašuj­te: ‚Ne­bes­ké králov­ství je blízko!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček