EkumenickýMatúš10,32

Matúš 10:32

Evanjelium podľa Matúša

Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.


Verš v kontexte

31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov. 32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach. 33 Toho však, kto by ma za­prel pred ľuďmi, za­priem aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

32 Každého tedy, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Evanjelický

32 Pre­to, ktokoľvek vy­zná ma pred ľuďmi, toho vy­znám aj ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach;

Ekumenický

32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

Bible21

32 Kdoko­li mě vy­zná před lid­mi, toho i já vy­znám před svým Ot­cem v ne­besích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček