EkumenickýMatúš10,31

Matúš 10:31

Evanjelium podľa Matúša

Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov.


Verš v kontexte

30 Vám sú však spočítané aj všet­ky vlasy na hlave. 31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov. 32 Každého, kto mňa vy­zná pred ľuďmi, vy­znám i ja pred svojím Ot­com, ktorý je v nebesiach.

späť na Matúš, 10

Príbuzné preklady Roháček

31 Tedy neboj­te sa, vy ste drahší nad mnoho vrab­cov.

Evanjelický

31 Pre­to neboj­te sa, vy ste viac ako mnoho vrab­cov!

Ekumenický

31 Neboj­te sa teda! Vy ste cen­nejší ako mnoho vrab­cov.

Bible21

31 Pro­to se ne­boj­te. Jste dražší než mno­ho vrab­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček