EkumenickýMarek8,33

Marek 8:33

Evanjelium podľa Mareka

Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské.


Verš v kontexte

32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať. 33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské. 34 Ježiš za­volal k sebe zá­stup aj s učeníkmi a po­vedal im: Kto chce ísť za mnou, nech za­prie sám seba, vez­me svoj kríž a na­sleduje ma!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

Evanjelický

33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské!

Ekumenický

33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské.

Bible21

33 Ježíš se ale ob­rá­til, podíval se na své učedníky a okři­kl Pet­ra: „O­de­jdi ode mě, sa­tane! Ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček