EkumenickýMarek8,32

Marek 8:32

Evanjelium podľa Mareka

Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať.


Verš v kontexte

31 Po­tom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho tr­pieť. Za­vrh­nú ho starší, veľkňazi i zákon­níci, za­bijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať. 33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať.

Evanjelický

32 A po­vedal to cel­kom ot­vorene. Vtedy vzal Ho Peter na­bok a začal Ho od­hovárať.

Ekumenický

32 Hovoril im to cel­kom ot­vorene. Peter ho od­viedol na­bok a začal mu do­hovárať.

Bible21

32 Pro­tože ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranou a za­čal ho kárat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček