RoháčekMarek8,33

Marek 8:33

Evanjelium podľa Mareka

Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.


Verš v kontexte

32 a ot­vorene hovoril to slovo. Vtedy si ho pojal Peter a začal ho kar­hať. 33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské. 34 A pri­volajúc si k sebe zá­stup so svojimi učeník­mi a po­vedal im: Ak chce nie­kto prij­sť za mnou, nech za­prie sám seba a nech vez­me svoj kríž a ide za mnou.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

33 Ale on sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov po­kar­hal Pet­ra a po­vedal: Idi za mnou, satane, lebo ne­mys­líš na Božie veci, ale na ľud­ské.

Evanjelický

33 Ale On sa ob­rátil a vidiac svojich učeníkov, po­kar­hal Pet­ra a po­vedal mu: Choď za mňa, satan, lebo ne­mys­líš na veci Božie, ale na ľud­ské!

Ekumenický

33 Ježiš sa ob­rátil k učeníkom a Pet­ra po­kar­hal: Choď za mňa, satan, lebo ne­máš zmysel pre Božie veci, len pre ľud­ské.

Bible21

33 Ježíš se ale ob­rá­til, podíval se na své učedníky a okři­kl Pet­ra: „O­de­jdi ode mě, sa­tane! Ne­mys­líš na Boží věci, ale na lidské.“

RoháčekMarek8,33