EkumenickýMarek8,11

Marek 8:11

Evanjelium podľa Mareka

Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba.


Verš v kontexte

10 Hneď nato na­sadol so svojimi učeník­mi na loď a pri­plával do Dal­manut­ského kraja. 11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. 12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane!

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

11 A vy­šli farize­ovia a začali sa s ním do­hadovať vy­hľadávajúc od neho znamenie z neba, po­kúšajúc ho.

Evanjelický

11 Tu vy­šli (k Ne­mu) farizeji a začali sa hádať s Ním; žiadali od Neho znamenie z neba, a tak Ho po­kúšali.

Ekumenický

11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba.

Bible21

11 Teh­dy přiš­li fa­ri­ze­ové a za­ča­li se s ním hádat a pokoušet ho. Chtě­li od něj nějaké zna­mení z ne­be.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček