EkumenickýMarek8,12

Marek 8:12

Evanjelium podľa Mareka

Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane!


Verš v kontexte

11 Prišli k nemu farizeji a začali sa s ním hádať. Po­kúšali ho; žiadali od neho znamenie z neba. 12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane! 13 Nechal ich, znova na­stúpil na loď a pre­plavil sa na druhý breh.

späť na Marek, 8

Príbuzné preklady Roháček

12 A za­vzdých­nul vo svojom duchu a po­vedal: Čo toto po­kolenie vy­hľadáva jaké znamenie? Ameň vám hovorím, že tomuto po­koleniu nebude dané znamenie.

Evanjelický

12 Po­vzdychol si a po­vedal: Prečo žiada znamenie toto po­kolenie? Veru, hovorím vám: Nebude dané znamenie tomuto po­koleniu!

Ekumenický

12 Zhl­boka si vzdychol a spýtal sa: Prečo toto po­kolenie žiada znamenie? Amen, hovorím vám, toto po­kolenie nijaké znamenie nedos­tane!

Bible21

12 Ježíš si v du­chu po­vzdychl a ře­kl: „Pro­č toto poko­lení žádá zna­mení? Amen, říkám vám, že toto poko­lení žádné zna­mení nedostane!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček