EkumenickýMarek1,39

Marek 1:39

Evanjelium podľa Mareka

Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov.


Verš v kontexte

38 On im po­vedal: Poďme in­de, do blíz­kych mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď nato som prišiel. 39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov. 40 Tu prišiel k nemu malomoc­ný a prosil ho na kolenách: Ak chceš, môžeš ma očis­tiť.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Evanjelický

39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Ekumenický

39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov.

Bible21

39 Kázal tedy v je­jich syna­go­gách po ce­lé Ga­li­le­ji a vy­mítal dé­mo­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček