EvanjelickýMarek1,39

Marek 1:39

Evanjelium podľa Mareka

I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.


Verš v kontexte

38 Ale On im riekol: Poďme in­de, do okolitých mes­tečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov. 40 Tu prišiel k Nemu malomoc­ný, ktorý Ho na kolenách prosil: Keby si chcel, mohol by si ma očis­tiť.

späť na Marek, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 A kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Evanjelický

39 I šiel a kázal v ich synagógach po celej Galilei a vy­háňal démonov.

Ekumenický

39 Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vy­háňal zlých duchov.

Bible21

39 Kázal tedy v je­jich syna­go­gách po ce­lé Ga­li­le­ji a vy­mítal dé­mo­ny.