EkumenickýKolosenským1,14

Kolosenským 1:14

v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov.


Verš v kontexte

13 On nás vy­tr­hol z moci tmy a preniesol do kráľov­stva svoj­ho milovaného Syna, 14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov. 15 On je ob­raz ne­viditeľného Boha, pr­vorodený všet­kého stvorenia.

späť na Kolosenským, 1

Príbuzné preklady Roháček

14 v ktorom máme vy­kúpenie skr­ze jeho krv, od­pus­tenie hriechov,

Evanjelický

14 V Ňom máme vy­kúpenie, od­pus­tenie hriechov.

Ekumenický

14 v ktorom máme vy­kúpenie a od­pus­tenie hriechov.

Bible21

14 v němž se nám do­stalo vy­kou­pení, to­tiž odpuštění hříchů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček