EkumenickýJeremiáš7,27

Jeremiáš 7:27

Keď im po­vieš všet­ky tieto slová, nebudú ťa počúvať, ak na nich za­voláš, ne­od­povedia ti.


Verš v kontexte

26 ale ne­počúvali ma a neboli ochot­ní zbys­triť sluch, za­tvr­dili si šiju a boli horší ako ich ot­covia. 27 Keď im po­vieš všet­ky tieto slová, nebudú ťa počúvať, ak na nich za­voláš, ne­od­povedia ti. 28 Po­vedz im teda: Toto je národ, ktorý ne­pos­lúcha Hos­podina, svoj­ho Boha, ani nie je ochot­ný prijať výs­trahu. Za­hynula ver­nosť a vy­tratila sa z ich úst.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.

Evanjelický

27 Keď im toto všet­ko budeš rozp­rávať, ani ťa nebudú počúvať; keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.

Ekumenický

27 Keď im po­vieš všet­ky tieto slová, nebudú ťa počúvať, ak na nich za­voláš, ne­od­povedia ti.

Bible21

27 I když jim řekneš všech­na tato slova, ne­bu­dou tě po­s­lou­chat. I když na ně bu­deš vo­lat, ne­od­po­vědí ti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček