RoháčekJeremiáš7,27

Jeremiáš 7:27

A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.


Verš v kontexte

26 Ale ma ne­počúvali ani ne­na­klonili svoj­ho ucha, ale za­tvr­dili svoju šiju, robili horšie ako ich ot­covia. 27 A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti. 28 A po­vieš im: Toto je ten národ, ktorý ne­počúva na hlas Hos­podina, svoj­ho Boha, ani ne­prijíma káz­ne. Prav­da za­hynula, a je vy­ťatá z ich úst.

späť na Jeremiáš, 7

Príbuzné preklady Roháček

27 A tak im budeš hovoriť všet­ky tieto slová, ale ťa nebudú počúvať, a keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.

Evanjelický

27 Keď im toto všet­ko budeš rozp­rávať, ani ťa nebudú počúvať; keď budeš volať na nich, ne­oz­vú sa ti.

Ekumenický

27 Keď im po­vieš všet­ky tieto slová, nebudú ťa počúvať, ak na nich za­voláš, ne­od­povedia ti.

Bible21

27 I když jim řekneš všech­na tato slova, ne­bu­dou tě po­s­lou­chat. I když na ně bu­deš vo­lat, ne­od­po­vědí ti.