EkumenickýJeremiáš38,22

Jeremiáš 38:22

Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť.


Verš v kontexte

21 V prípade, že budeš od­mietať vzdať sa, zjavil mi Hos­podin toto slovo: 22 Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť. 23 Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú Chal­dejom a ty sa ne­vys­lobodíš z ich rúk, pad­neš do ruky babylon­ského kráľa a toto mes­to bude vy­pálené ohňom.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, všet­ky ženy, ktoré po­zos­taly v dome jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa, a ony samy povedia: Zvied­li ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia; tvoje nohy sú ponorené v bah­ne, uhly nazad.

Evanjelický

22 Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč.

Ekumenický

22 Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť.

Bible21

22 Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček