EkumenickýJeremiáš38,23

Jeremiáš 38:23

Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú Chal­dejom a ty sa ne­vys­lobodíš z ich rúk, pad­neš do ruky babylon­ského kráľa a toto mes­to bude vy­pálené ohňom.


Verš v kontexte

22 Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť. 23 Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú Chal­dejom a ty sa ne­vys­lobodíš z ich rúk, pad­neš do ruky babylon­ského kráľa a toto mes­to bude vy­pálené ohňom. 24 Nato Cid­kija po­vedal Jeremiášovi: Nezom­rieš, ak sa ni­kto nedoz­vie o týchto slovách.

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

23 A vy­vedú všet­ky tvoje ženy i tvojich synov k Chal­dejom, a ty ne­uj­deš ich ruke, ale rukou babylon­ského kráľa budeš lapený, a toto mes­to spáliš ohňom.

Evanjelický

23 Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú k Chal­dej­com; ani ty im ne­unik­neš z rúk, ale babylon­ský kráľ ťa chytí a toto mes­to spáli.

Ekumenický

23 Všet­ky tvoje ženy i tvojich synov vy­vedú Chal­dejom a ty sa ne­vys­lobodíš z ich rúk, pad­neš do ruky babylon­ského kráľa a toto mes­to bude vy­pálené ohňom.

Bible21

23 Všech­ny tvé že­ny i tvé dě­ti vy­vedou k Babyloňanům a ne­u­nikneš jim ani ty. Padneš do ru­kou babylon­ského krále a toto město skončí v plamenech!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček