Bible21Jeremiáš38,22

Jeremiáš 38:22

Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘


Verš v kontexte

21 Pokud se ale vzdát odmítneš, stane se, co mi Hos­po­din ukázal: 22 Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘ 23 Všech­ny tvé že­ny i tvé dě­ti vy­vedou k Babyloňanům a ne­u­nikneš jim ani ty. Padneš do ru­kou babylon­ského krále a toto město skončí v plamenech!“

späť na Jeremiáš, 38

Príbuzné preklady Roháček

22 A hľa, všet­ky ženy, ktoré po­zos­taly v dome jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa, a ony samy povedia: Zvied­li ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia; tvoje nohy sú ponorené v bah­ne, uhly nazad.

Evanjelický

22 Aj­hľa, všet­ky ženy, ktoré os­tali v paláci jud­ského kráľa, budú vy­vedené ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Za­vied­li a pre­moh­li ťa tvoji dob­rí priatelia; keď ti v blate uviaz­li nohy, od­vrátili sa preč.

Ekumenický

22 Všet­ky ženy, ktoré zo­stanú v dome jud­ského kráľa, vy­vedú ku kniežatám babylon­ského kráľa a budú hovoriť: Zvábili ťa a pre­moh­li tvoji dôver­ní priatelia, no keď ti nohy uviaz­li v blate, oni sa stiah­li späť.

Bible21

22 Hle, všech­ny že­ny, které zůstaly v paláci jud­ského krále, bu­dou vy­ve­de­ny k ve­li­te­lům babylon­ského krále a hle, řeknou o tobě: ‚Podvedli a pře­moh­li tě­ti tví věrní přátelé. Když jsi teď uvá­zl v blátě, odvrátili se od tebe!‘

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček