EkumenickýEzechiel19,14

Ezechiel 19:14

Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a bude žalo­spevom.


Verš v kontexte

12 Bol však vy­tr­hnutý v prchkosti, zhodený na zem a východ­ný vietor ho vy­sušil; jeho plody boli ok­másané a uschli moc­né prúty; strávil ho oheň. 13 Teraz bol pre­sadený na púšť, do krajiny suchej a vy­pra­hnutej. 14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a bude žalo­spevom.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

14 Krome toho vy­šiel oheň z prúta jeho konárov; strávil jeho ovocie, a nie je na ňom sil­ného prúta na berlu panovať. Je to trúch­lo­spev a bude na trúch­lo­spev.

Evanjelický

14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie, a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a stal sa žalo­spevom.

Ekumenický

14 Po­tom vy­šľahol oheň z prúta, strávil jeho výhon­ky i ovocie a niet už na ňom sil­ného prúta na vladár­ske žez­lo. Toto je žalo­spev a bude žalo­spevom.

Bible21

14 Z jejích větví vy­šle­hl oheňa její plo­dy pohltil. Nezůstala jí žádná silná vě­tevvhodná pro žezlo vladaře. Toto je žalo­z­pěv a je určen k truchlení.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček