EkumenickýDaniel3,16

Daniel 3:16

Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať.


Verš v kontexte

15 Či ste teraz pri­pravení, len čo začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, har­fy, lut­ny, skupiny nás­trojov alebo akúkoľvek hud­bu, pad­núť a klaňať sa soche, ktorú som dal urobiť? Ak sa nebudete klaňať, okamžite vás hodia do ohňom roz­pálenej pece. Ktorý boh by vás mohol vy­slobodiť z mojej moci? 16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať. 17 Ak nás náš Boh, ktorého uc­tievame, chce za­chrániť z ohňom roz­pálenej pece a z tvojej moci, kráľ, vy­slobodí nás.

späť na Daniel, 3

Príbuzné preklady Roháček

16 Sad­rach, Mézach a Abed­négo od­vetili kráľovi a riek­li: Na­buchodonozore, nie je nám treba, aby sme ti na to od­povedali slovo.

Evanjelický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Negó od­povedali kráľovi Nebúkad­necarovi: Na to ti ne­musíme od­povedať ani slovo.

Ekumenický

16 Šad­rach, Méšach a Abéd-Nego od­povedali kráľovi: Nebúkad­necar, my sa ne­pot­rebujeme pred tebou ob­hajovať.

Bible21

16 „­Na to ti, Nabukadne­za­re, ne­po­tře­buje­me sami odpovídat,“ řek­li krá­li Ša­d­rach, Mešach a Abednego.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček