Ekumenický2. Kronická31,9

2. Kronická 31:9

Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb.


Verš v kontexte

8 Keď prišiel Chiz­kija i hod­nos­tári a uvideli tie hŕby, dob­rorečili Hos­podinovi a jeho ľudu, Iz­raelu. 9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb. 10 Hlav­ný kňaz Azar­ja z domu Cádokov­ho mu od­povedal: Od­kedy začali nosiť dary do Hos­podinov­ho domu, najed­li sme sa do­sýta a ešte i veľa zo­stalo. Pre­tože Hos­podin svoj ľud požeh­nal, zo­stalo toto množs­tvo.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách.

Evanjelický

9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,

Ekumenický

9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb.

Bible21

9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček