Bible212. Letopisů31,9

2. Letopisů 31:9

Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů.


Verš v kontexte

8 Když přišel Eze­chiáš se svý­mi hodnostáři a vi­dě­li ty hro­ma­dy, dob­rořeči­li Hos­po­di­nu i jeho lidu Iz­rae­li. 9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů. 10 Nej­vyšší kněz Aza­ri­áš z domu Sádo­kova mu od­po­věděl: „Od chvíle, kdy li­dé za­ča­li do Hos­po­di­nova chrá­mu přinášet příspěvky, má­me jíd­la do sytosti a ještě hodně zbývá. Hos­po­din požeh­nal své­mu lidu tak, že ještě to­lik přebývá.“

späť na 2. Letopisů, 31

Príbuzné preklady Roháček

9 A Ezechiáš sa pýtal kňazov a Levitov o tých hromadách.

Evanjelický

9 Keď sa Chiz­kija vy­pytoval kňazov a levítov na tie hromady,

Ekumenický

9 Chiz­kija sa spytoval kňazov a levitov ohľadom tých hŕb.

Bible21

9 Eze­chiáš se na ty hro­ma­dy vy­ptával kněží a levi­tů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček